برجسته شرکت - Yantai است Xutai جدید انرژی شرکت فناوری، با مسئولیت محدود

برجسته شرکت

در دست اجرا-محصولات-انبار

بسته

11

کارگاه

2

روند کار

22

بسته بندی

6

خط تولید

مواد خام-انبار

مواد اولیه انبار

حمل و نقل

حمل

1

دیوار شهرت

5

بازدید مشتری

01

پروژه دولت آفریقا

18

بازخورد مشتری

1

دادگاه ورزشی

06

پروژه دولت راه شهر

نصب کنید

نصب

2

فرآیند باتری

37

پروژه دولت فیلیپین

4

فعالیتهای تیمی

تست-اتاق

اتاق تستایکس
واتساپ چت آنلاین!