កិត្តិយស - Yantai Xutai បច្ចេកវិទ្យាថាមពលថ្មីក្រុមហ៊ុន

កិត្តិយស

លៃតម្រូវតួពន្លឺមុំប៉ាតង់

ប៉ាតង់ LED ម៉ូឌុលមុំលៃតម្រូវ

វិញ្ញាបនប័ត្រថ្ម CE

ការកសាងសមត្ថភាពថ្មបង្ហាញប៉ាតង់

រចនាប៉ាតង់-S86

តាមដានដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ាតង់សាន់សាញ

ISO9001

អាយអេសអូ ១៤០០១

ISO45001

ការបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិសាន់សាញតាមដាន Patent-

រចនាប៉ាតង់-ព្រះអាទិត្យផ្លូវពន្លឺ

វិញ្ញាបនប័ត្រគ។ ស

វិញ្ញាបនប័ត្រ CBx
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!