điểm nổi bật Công ty

Kết thúc-Sản phẩm-Kho

gói

Những sản phẩm hoàn chỉnh

Hội thảo burn-in

Loading1

Đang chuyển hàng

Packing1

đóng gói

Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất

Nguyên vật liệu-Kho

Nguyên liệu kho

Shipment1

lô hàng

Wall-of-Fame

Wall of Fame

Hội-nhà xưởng

hội thảo hội

Pin-Hội thảo

Battery Workshop

Burn-in-hội thảo

hội thảo burn-in

Công ty-Appearance

Công ty-Appearance

Phòng triễn lãm

Phòng triễn lãm

Install1

cài đặt, dựng lên

Package1

gói

Lễ tân-Hall

Reception Hall

Shipping1

Đang chuyển hàng

Phòng kiểm nghiệm

Phòng kiểm nghiệmWhatsApp Online Chat!